Bedrijven

Belastingvoordeel op een Airsupply airconditioningsysteem
Uiteraard wilt u uw bedrijf zo energiezuinig en zo arbovriendelijk mogelijk inrichten, maar het moet wél betaalbaar blijven. Gelukkig kent de overheid een aantal subsidies die investeringen op dit gebied stimuleren. De energie-investeringsaftrek (E.I.A.), bijvoorbeeld. Deze subsidie geeft zo’n 44% korting op de aanschaf en installatie van energiezuinige luchtbehandelingapparatuur.

Wat zijn de fiscale mogelijkheden voor energie en technologische investeringen?
Ieder jaar voorziet de overheid in een budget van ongeveer 160 miljoen euro ter bevordering van investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen. Ondernemers die belastingplichtig zijn, kunnen deze investeringen voor 44% aftrekken van de fiscale winst. Airsupply heeft een warmtepomp airconditioner met een zeer hoog rendement, waardoor deze in aanmerking komt voor deze investeringsaftrek.
Hieronder staan twee voorbeelden gegeven: 

Situatie 1
Bedrijf X heeft een operationele winst van 200.000,- euro en krijgt geen subsidie.

Operationele winst 200.000,- euro.
Investering – euro.
Subsidie – euro.
Fiscale winst 200.000,- euro.
25,5% Vennootschapsbelasting (VPB) 51.000,- euro.
Netto winst na VPB afdracht € 149.000,-

Situatie 2
Bedrijf Y heeft een operationele winst van 200.000,- euro en heeft een investering gedaan in een energiezuinig bedrijfsmiddel a 100.000,- euro en krijgt hiervoor 44% energie-investeringsaftrek.

Operationele winst 200.000,- euro.
Investering 100.000,- euro.
Subsidie middels EIA 44.000,- euro.
Fiscale winst 156.000,- euro.
25,5% Vennootschapsbelasting (VPB) 39.780,- euro.
Netto winst na VPB afdracht 160.220,- euro. Verschil tussen situatie 1 en 2 bedraagt 160.220 – 149.000 = 11.220,- euro.
Dit is 11,2 % van investering.

EIA regeling 2009
In de EIA regeling 2009 staat wat betreft warmtepompen in artikel 211101 het volgende vermeld:
Warmtepomp (211101)
Bestemd voor:
het verwarmen van ruimten in woningen of bedrijfsgebouwen,

en bestaande uit:
a. elektrisch gedreven warmtepomp met een COP >= 4,0 gemeten conform NEN-EN 14511, (eventueel) bodemwarmtewisselaar of grondwaterbron, (eventueel restwarmteopslagvat),
of
b. gasgestookte (absorptie)warmtepomp met een gas utilization efficiency >= 1,4 gemeten conform NEN-EN 12309-2, (eventueel) bodemwarmtewisselaar of grondwaterbron, (eventueel restwarmteopslagvat),
of
c. absorptiewarmtepomp waarbij de regenerator wordt aangedreven door afvalwarmte of warmte uit duurzame bron of afvalwarmte uit een productieproces of warmtekrachtinstallatie, (eventueel) bodemwarmtewisselaar of grondwaterbron, (eventueel restwarmteopslagvat).

Toelichting:
Een toestel dat voldoet aan energie-efficiëntieklasse A op verwarmen, voldoet ook aan de rendementseis. Als de installatie altijd geregeld wordt op de koelvraag, is het geen warmtepomp. Het kan dan wel een koelinstallatie met warmteterugwinning zijn. Zie de code 220813.

Warmtepompsystemen waarbij ruimteverwarming en tapwater zijn gecombineerd, moeten voldoen aan de omschrijving van code 211101.

NEN-EN 14511 en NEN-EN 12309-2 zijn niet van toepassing op een gasmotor gedreven warmtepomp. Een gasmotor gedreven warmtepomp zal op dezelfde wijze worden beoordeeld als de gasgestookte warmtepomp.

Een luchtontvochtiger wordt niet als warmtepomp beoordeeld, maar als een koelinstallatie met nuttig gebruik van condensorwarmte. De condensor kan in dat geval gemeld worden onder code 220813. Efficiënte luchtontvochtigers staan vermeld onder code 210705.

Luchtkanalen komen niet in aanmerking.

Nagenoeg alle Airsupply systemen vallen wat betreft alle punten onder dit artikel. Indien aan alle door Senter- Novem en het ministerie van economische zaken gestelde eisen wordt voldaan, kan het gehele systeem inclusief montage, leidingwerk e.d. opgevoerd worden voor de energie-investeringsaftrekregeling (E.I.A.), welke een netto belastingvoordeel van ca 11,2% van de totale installatiesom oplevert.

LET OP: de EIA regeling kan op bepaalde punten gewijzigd worden, waardoor bovenstaand artikel gewijzigd danwel verwijderd kan worden. Wij geven hier dan ook geen garantie op en zijn niet verantwoordelijk voor de energie-investeringsaftrekregeling (E.I.A.).